Kontaktirajte nas: +385 23 204 946  |  Ponedjeljak - Petak: 07:30h - 15:30h

Profil naručitelja

Komunalac Ražanac d.o.o. za komunalne djelatnosti
Ražanac XVII 61
23248 Ražanac
Tel: +385 23 204 946
E-mail: komunalac.razanac@gmail.com
OIB: 51177800140
MBS: 110112959
Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Komunalac Ražanac d.o.o. Ražanac, kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
-


Registri ugovora

Postavke pristupačnosti

Čitljivi font

Poravnanje teksta

Podcrtaj poveznice

Zaustavi animacije

Veličina slova

Slovni razmak

Prored teksta

Izmjena kontrasta