Kontaktirajte nas: +385 23 204 946  |  Ponedjeljak - Petak: 07:30h - 15:30h

PROČITAJTE VIŠE O NAMA

Komunalac Ražanac d.o.o. trgovačko je društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Općina Ražanac, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Ražanac kojem administrativno pripadaju sljedeća naselja: Jordani, Jovići, Krneza Ljubač, Ljubački stanovi, Podvršje, Radovin, Ražanac, Rtina, Rudići-Garići, Škulići, Vulete.


Općina Ražanac je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik.

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 11/2021), trgovačkom društvu Komunalac Ražanac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
 • održavanje nogostupa i puteva
 • zimska služba
 • održavanje i upravljanje parkiralištima
 • održavanje i upravljanje lučicama i vezovima
 • djelatnost marina
 • organizacija i naplata na parkiralištima
 • upravljanje tržnicom i ribarnicom
 • održavanje, izgradnja i upravljanje grobljima
 • obavljanje ispraćaja, sahrane i ukopa pokojnika
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • javna rasvjeta
 • održavanje i čišćenje plaža na području Općine Ražanac
 • poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina, i nekretninama u vlasništvu Općine
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • održavanje javne rasvjete
 • građenje komunalne infrastrukture
 • pripremni građevinski radovi
 • iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport
 • iznajmljivanje oglasnog prostora
 • proizvodnja i postavljanje reklamnih panoa
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • poslovi građenja i rekonstruiranja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
 • održavanje stambenih zgrada
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • izrada studija i programa za jedinice regionalne i lokalne samouprave
 • organiziranje priredaba, sajmova, izložbi, festivala, koncerata, revija, audicija i promotivnih događaja
Postavke pristupačnosti

Čitljivi font

Poravnanje teksta

Podcrtaj poveznice

Zaustavi animacije

Veličina slova

Slovni razmak

Prored teksta

Izmjena kontrasta