Kontaktirajte nas: +385 23 204 946  |  Ponedjeljak - Petak: 07:30h - 15:30h

Na temelju Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području Općine Ražanac, društvo Komunalac Ražanac d.o.o. provodi organizaciju i naplatu parkiranja na području Općine Ražanac sukladno općim uvjetima parkiranja.


Općim uvjetima parkiranja određene su lokacije javnih parkirališta pod naplatom, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata te način korištenja parkirališnih karata. Na parkiralištu kojim upravlja Organizator parkiranja može se dati u zakup parkirno mjesto temeljem Ugovora o zakupu parkirališnog mjesta (rezervirano parkirališno mjesto).


Naplata se provodi u ljetnom razdoblju od 01.06.


Kod automatizirane naplate (parkirnih automata) korisnik količinom ubačenih kovanica sam određuje dužinu plaćenog parkiranja sukladno vremenu ograničenja i kartu ističe na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.


Postoji i mogućnost naplate putem sms-parkinga, slanjem sms na jedinstveni broj sms 708268.


Za sve informacije i upite vezano za organizaciju i način naplate parkiranja na području Općine Ražanac možete nas kontaktirati na tel: +385 23 204 946 ili e-mail: komunalac.razanac@gmail.com, svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.

  ZONE
  I. zona (otvorenog tipa) obuhvaća područje

 • Pod Kaštelinom – k.č. 2619 k.o. Ražanac, k.č. 2620 k.o. Ražanac
 • Pod kokom – k.č. 2796 k.o. Ražanac, k.č. 2817/1 k.o. Ražanac, k.č. 2817/2 k.o. Ražanac
 • Puntica 1 – dio k.č. 2479/1 k.o. Ražanac, dio k.č. 2479/2 k.o. Ražanac, dio k.č. 2479/3 k.o. Ražanac
 • Puntica 2 – k.č. 2492 k.o. Ražanac
 • Pisak – dio k.č. 3402/2, dio k.č. 3402/3 k.o. Ražanac
 • Kod Knjižnice – dio k.č. 3401/1 k.o. Ražanac
 • Otres - dio k.č. 3425 k.o. Ražanac
 • Pježavac – dio k.č. 10241/11 k.o. Ražanac
Postavke pristupačnosti

Čitljivi font

Poravnanje teksta

Podcrtaj poveznice

Zaustavi animacije

Veličina slova

Slovni razmak

Prored teksta

Izmjena kontrasta